Skip to main content

Privacy Verklaring

Musicformthewell.com is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Musicformthewell.com neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Contactgegevens
contact@musicfromthewell.com
06 47 140 800

Susan Zeegers is de Functionaris Gegevensbescherming van Musicformthewell.com en is te bereiken via contact@musicfromthewell.com

Musicformthewell.com verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van zijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan hem verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die eventueel worden verwerkt:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres

Musicformthewell.com voldoet aan de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming. Bij een bezoek aan deze website worden geen persoonsgegevens bewaard.

Verwerken en bewaren persoonsgegevens
Musicformthewell.com verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen; Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is én om je te informeren over wijzigingen van diensten en producten.

Musicformthewell.com bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens zijn verzameld.

Verwijderen van persoonsgegevens
De website en/of diensten van Musicformthewell.com zijn er niet op gericht onnodig gegevens te verzamelen over (website-) bezoekers. Als je ervan overtuigd bent dat er toch zonder jouw toestemming persoonlijke gegevens zijn verzameld, neem dan contact op via contact@musicfromthewell.com. Dan worden jouw persoonsgegevens verwijderd.